poniedziałek, 9 kwietnia 2018

Mobilność powraca

tym razem nie przez MNiSW lecz za pośrednictwem agencji NAWA:


Jeśli ktoś chciałby się na to decydować bardzo zachęcam do przedyskutowania tej decyzji z osobami, które już były na Mobilności. Niektóre rodzime jednostki naukowe na czas tego stypendium kierowały stypendystę na urlop bezpłatny, by zaoszczędzić na pensji wyjeżdżającego, w efekcie stypendysta zostawał bez składek emerytalnych, bez ubezpieczenia zdrowotnego i bez pensji, bo to stypendium jest jedynie zwrotem kosztów przejazdów i zakwaterowania. Ale wyjeżdżać zawsze warto.

Michał Żmihorski

piątek, 6 kwietnia 2018

6th Polish Evolutionary Conference

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na 6th Polish Evolutionary Conference (PEC2018), która odbędzie się w dniach 26-28 września 2018 r. w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Więcej informacji i możliwość rejestracji na stronie:

Prosimy o rozesłanie tej informacji do wszystkich zainteresowanych.

Z pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny PEC 2018
***********************************************************
Dear All,

We warmly invite you to take part in the 6th Polish Evolutionary Conference (26-28th September 2018), which will take place at the Centre of New Technologies in Warsaw. More information about the conference and registration options are available here:


Please forward this information to all potentially interested in this event - thank you!

With best wishes,

The Organising Committee PEC 2018

poniedziałek, 26 lutego 2018

Naukowcy zaniepokojeni o (swoją) przyszłość

Proponuję uproszczony algorytm oceny projektów reform nauki w Polsce bez konieczności czytania ich treści: jeśli środowisko profesorów jest przeciw i gwałtownie protestuje, oznacza to, że reforma ma sens i należy ją popierać.

Tak wydaje się być i tym razem - wystarczy poczytać zarzuty 150 naukowców przeciw reformie ministra Gowina, fragmenty:

Przedłożony Radzie Ministrów i kierowany do Sejmu projekt ustawy zawiera jednak w dalszym ciągu niezmiernie groźne rozwiązania, których wejście w życie spowoduje olbrzymi, niekorzystny przewrót w szkolnictwie akademickim. Przewrót ten może uruchomić lawinę gwałtownych, niekontrolowanych zmian. Nie będzie można ich powstrzymać.
MŻ: polska nauka właśnie potrzebuje gwałtownych zmian, i to takich, które nie byłyby kontrolowane przez obecną kadrę akademicko-naukową. Główny problem z reformami polega na tym, że przeprowadza je samo środowisko akademickie, są więc z definicji niezdolne do zrobienia komukolwiek krzywdy.
 
Mamy duże wątpliwości, czy system grantowy – oparty o całkowitą uznaniowość i „punktozę” – jest rozwiązaniem właściwym. Potrzebne jest raczej poszukiwanie równowagi między trzema strumieniami finansowania nauki, a są to: pensje pracowników naukowych, środki na badania statutowe kierowane do jednostek oraz granty, czyli środki na konkretny projekt.
: gdy słyszę argumenty przeciwko "punktozie" mam przed oczami pracowitego inaczej i przyrośniętego do stołka beneficjenta obecnego systemu, dla którego jakakolwiek konkurencyjność oznacza szybką porażkę.

Za co najmniej wątpliwą, i wymagającą zastanowienia się, uznajemy koncepcję przyznania prawa do habilitowania tylko uczelniom mającym kategorie A+, A i B+. Pozostałym groziłby nieuchronny upadek.
: gorąco liczę na ten nieuchronny upadek, gdyż właśnie tego potrzebuje polska nauka: masowego upadku słabych jednostek; niestety jest on pewnie nierealny.  

Wyjątkowo wątpliwe jest proponowane uzależnianie możliwości ubiegania się o doktorat i habilitację od publikacji w czasopismach zagranicznych.
: nie po to nasz wydział wydaje czasopismo pt "Zeszyty naukowe wyższej szkoły kosmetologii i łowiectwa" żebyśmy teraz musieli pisać do jakichś zagranicznych czasopism!

Całość tu (wraz z listą nazwisk):

Michał Żmihorski

czwartek, 25 stycznia 2018

Lustracja w nauce

Trochę niepokoi mnie ten temat z uwagi na temperaturę sporu, ale nie sposób od niego uciec - lustracja w nauce. Ma to sens tak późno (po 28 latach)? Pozwoli trochę oczyścić nasz świat z niekompetentnych osób na wysokich stołkach (takie, jak rozumiem, są założenia), czy też będzie kolejnym niewiele wnoszącym zamieszaniem, a może pretekstem by powsadzać na te stołki swoich?

Tutaj opis założeń nadchodzących zmian:

a tutaj komentarz ministra dot. akceptacji w środowisku naukowym dla tego pomysłu:

Wiem, że temat może budzić emocje, wiec z góry prośba by w komentarzach powstrzymać się od personalnych ataków, a skupić na istotce sprawy; z góry dzięki.

Michał Żmihorski

niedziela, 21 stycznia 2018

Dobre zmiany w NCNie!

Po lekkim zastoju na blogu wracamy, i od razu dobrą wiadomością - kilka naprawdę rozsądnych ułatwień ze strony NCNu, bardzo mnie cieszy liberalizacja przepisów i reguł dotychczas skutecznie utrudniających aplikowanie. Wklejam wszystkie poniżej, a tu link do komunikatu NCNu. 

 1. Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 2. Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 3. Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 4. Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 5. Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 6. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 7. Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
 8. Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).
 9. Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 10. W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.
 
 
Michał Żmihorski

sobota, 18 listopada 2017

Post-doc position in Kraków

The Institute of Environmental Sciences of the Jagiellonian University is hiring a postdoctoral fellow in physiological genomics

Research tasks:                                                                                   
The post-doc will perform the "molecular" part of project entitled
Experimental evolution of physiological and behavioral adaptations in the bank vole: molecular background

The project is based on a long-term experimental evolution program,  with lines of bank voles selected in three distinct directions. The specific objective is to investigate molecular basis of the evolution of increased aerobic exercise metabolism and propensity towards predatory behavior in the selected lines, through a) identification of genes with modified frequency of Single Nucleotide Polymorphism (SNP) alleles, and b) analyses of the correlation between SPN genotypes and phenotypic values of the selected traits.  The specific tasks performed by the post-doc will include laboratory molecular analyzes, bioinformatic and statistical analyzes of high-throughput sequencing data, and participation in physiological measurements on laboratory rodents. This project is a continuation of the research presented in Konczal et al. 2015 (doi:10.1093/molbev/msv038) and 2016 (doi:10.1093/molbev/msw121). Additional information can be obtained from the principal investigator, Dr. Paweł Koteja (pawel.koteja@uj.edu.pl).
Key words: animal physiology, behavior, evolution, genomics, high-throughput sequencing, locomotor performance, metabolism, neurophysiology, predation, selection experiment, SNP
The main requirements:
- PhD degree in biology or related sciences obtained not earlier than 7 years prior to employment in the project (note: this period does not include periods of maternity or parental leave, or other circumstances described in the Polish National Science Centre OPUS project regulations),
- or a statement that the PhD dissertation has been submitted and the candidate is expected to obtain the degree before commencing the employment;
- Experience in analyzing data from high-throughput sequencing and working in a Unix/Linux environment.
Conditions of employment:
- full-time contract for 24 months, about 7000 PLN/month (gross; an equivalent to associate professor salary),
- benefits of a full-time employee according to the Polish law (health insurance, retirement benefits, etc.)
- all social benefits of the University staff (www.en.uj.edu.pl/en/staff/staff-benefits/office),
- beginning of the employment: between 1.12.2017 and 1.04.2018 (negotiable).

Deadline for applications: 30 November 2017 (automatically prolonged if needed)
If no candidate meets the requirements, the recruitment period will be extended. If you are interested in this position but cannot apply before the deadline, let us know and we will inform you about the extension.
For details of the requirements and the recruitment procedure see:

Contact person:
Dr. Paweł Koteja (pawel.koteja@uj.edu.pl)
Institute of Environmental Sciences
Jagiellonian University
7 Gronostajowa Street, 30-387 Kraków, Poland
office phone: +48 12 664 5209
mobile phone: +48 606 240 746
skype: pkoteja

niedziela, 29 października 2017

Czystki w Instytutach Badawczych?

Podobno czystki w Instytutach Badawczych:
"Do końca września odwołano łącznie 19 dyrektorów instytutów podległych Ministerstwu Rozwoju"


Te instytuty są najczęściej tak złe, że w zasadzie żadna zmiana nie może im zaszkodzić, ale chyba zdecydowanie lepiej je po prostu zamknąć niż zmieniać dyrektorów na partyjnych? 

Będę wdzięczny za sygnały dot podobnych zmian w instytutach "okołobiologicznych".

Michał Żmihorski

poniedziałek, 16 października 2017

Nowa ocena jednostek naukowych!

jak w temacie - na szybko wrzucam linka, wkrótce więcej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Obywatele Nauki podają linka do pliku Excela:

A tutaj nasza kategoria biologiczna PANowska:

I Uniwersytety:

a tutaj (chyba) ostateczna interpretacja kategorii 1-4:

Dziwi mnie brak ostatecznego rankingu - wg czego w końcu nadawane są te kategorie?

Michał Żmihorski

sobota, 30 września 2017

Eksodus lekarzy z Europy wschodniej

Ciekawy tekst i jeszcze ciekawszy wykres z Politico:

na temat migracji lekarzy i pielęgniarek w obrębie UE. W przypadku naukowców innych dziedzin jest pewnie podobnie (pozdrowienia z Uppsali, gdzie pracuje wielu Polaków...). Wielu osobom podoba się pomysł, by całe szkolnictwo wyższe było "za darmo". Rozumiem obawy związane ze zmianą tego stanu rzeczy - szczególnie w Polsce każda zmiana ma duży potencjał bycia zmianą na gorsze. Ale pomyślcie proszę chwilę nad tym wykresem. Przecież jasno z niego wynika, że polski (ale też rumuński, grecki, węgierski, bułgarski, itd) podatnik funduje zachodnim krajom wykształcenie pracowników sektora ochrony zdrowia. Czy ktoś z narzekających na moje sugestie odnośnie pomysłów alternatywnych (bony edukacyjne, opłaty za studia, itd) potrafi wyjaśnić, dlaczego obywatelom RP opłaca się taki system? Ja uważam, że nam się nie opłaca. Szczególnie nie opłaca się ludziom niestudiującym, którzy nie mają dosłownie nic z tego, że zmuszono ich by zafundowali studia brytyjskiemu lekarzowi (Polakowi, który po studiach wyjechał do UK). Nie krytykuję też samych wyjeżdżających (przecież sam wyjechałem) tylko staram się spojrzeć na całość.

Nie podaję gotowego rozwiązania, nie twierdzę, że istnieje dobre i proste rozwiązanie, jedynie proszę o refleksję - ciągłe powtarzanie, że wszystko musi być za darmo, bo to jedyny słuszny model, ewidentnie wymaga przemyślenia:
Michał Żmihorski

niedziela, 24 września 2017

Kolejna recenzja Ustawy 2.0. - dyrektor MiIZ PAN

Moje impresje po Kongresie Nauki w Krakowie.
Przyznaję, że oparte głównie o pewne założenia, które dostaliśmy mailowo tuż przed zjazdem, które były zatytułowane jako robocze, ale o wielu z nich słyszałem podczas Kongresu, więc zakładam, że się znalazły w U.2.0, ale na razie do tych 175 stron nie zajrzałem.
Liczba stron U2 wynika z faktu, że są to de facto zebrane 3 stare ustawy – o szkolnictwie, finansowaniu nauki i stopniach i tytule naukowym. Do tego mają być jeszcze przepisy wykonawcze, ale nie tyle co kiedyś. Warto zajrzeć do obecnej treści U2.0 bo trwają konsultacje i jeszcze można zgłaszać poprawki.
Oczywiście wersja uchwalona może różnić się całkowicie od tego co było przedstawiane, bo to już będzie poza naszą (naukowców) kontrolą.

Ruchy raczej w dobrym kierunku: 
 • Nowa lista czasopism i jeszcze większa rozpiętość punktów za czasopisma (ma być nowa lista łącząca A i C), 
 • likwidacja znaczenia listy B (wszystkie czasopisma z listy B po tyle samo punktów, znacznie mniej niż z nowej listy), 
 • lista B nie wchodzi do postępowań awansowych, 
 • do doktoratu konieczna praca z nowej listy MNiSW, 
 • większe pieniądze dla doktorantów 
 • ocena (z udziałem recenzentów z zewnątrz) postępów doktoranta ale i pojawił się postulat oceny promotora w połowie studiów doktoranckich, 
 • dodatkowy recenzent przy doktoracie. 
 • anonimowi recenzenci przy habilitacji, habilitacja tylko w dobrych ośrodkach, możliwy powrót do kolokwium hab. Habilitacja nie jest koniecznością 
 • wejście naukowców w system ORCID, żeby m.in. uprościć sprawozdawczość.

Możliwe minusy ustawy (dotyczą głównie uczelni, więc to być może tylko moje odczucie): 
 • większa centralizacja uczelni, 
 • budżet jeden na całą uczelnię, dzielony wewnętrznie 
 • powołanie rady uczelni z uprawnieniami ingerującymi miejscami w działania rektora, 
 • większe punkty za monografie w liczących się wydawnictwach (ma być lista takich wydawnictw) 
 • oceny uniwersytetów jako całości 
 • Postulowane powstanie kategorii B+ 
 • Utrzymanie biurokracji – np. dalszy obowiązek sprawozdawczości w POLon. (bo mogą zamknąć kierunek studiów)

Inne zmiany, które nie wiem jak mogą działać, bo trzeba poznać szczegóły: 
 • nowe systemy klasyfikacji dziedzin i ocena właśnie wg tychże dziedzin

Tomasz Mazgajski